miércoles, 19 de noviembre de 2014

Songs We have pets

Cançóns Tenim mascotes
Counting 1 to 20

Contem del 1 al 20


Counting 1 to 30

Contem del 1 al 30


STORY: Animal shelter

CONTE: El refugi d'animals.

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/short-stories/the-animal-shelter

STORY 5: The animal shelter. I love my pet.

CONTE 5: El refugi d'animals. M'encanta la meva mascota. Clica l'enllaç

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/short-stories/the-animal-shelter
STORY AND CHANT: The weather chart

Conte i cançó del temps. Clica a l'enllaç

http://www.angles365.com/classroom/stories/weather/weather.swf

STORY 3: The hungry dragon

CONTE 3: El drac que tenia molta gana.

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/short-stories/the-hungry-dragon

miércoles, 12 de noviembre de 2014

ESL Song - She's tall

Let's start unit three about story characters and adjectives with this funny song!

Comencem la unitat tres sobre els personatges de les històries i els adjectius amb aquesta divertida cançó!


miércoles, 5 de noviembre de 2014

Review what you know about the school topic with this game!

Revisa el que saps sobre el cole amb aquest joc!


http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/132_English_for_Little_children/presentacion/presentacion.html

Play with the family game!

Juga amb el joc de la familia!

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/132_English_for_Little_children/presentacion/presentacion.html

The weather

El temps


Review clothes topic with this game!

Reviseu el tema de la roba amb aquest joc!


http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/132_English_for_Little_children/presentacion/presentacion.html


Let's play with pets!

Juguem amb les mascotes!

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/132_English_for_Little_children/presentacion/presentacion.html


Review family topic with this game

Reviseu el tema de la familia amb aquest joc.

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/132_English_for_Little_children/presentacion/presentacion.html


Unit 3 - Months

Let's start the unit with a game to review the months of the year. Put them in order and click on them to listen to the pronunciation.

Comencem la unit amb un joc per revisar els mesos de l'any. Poseu-los en ordre i cliqueu-ne a sobre per escoltar-ne la pronunciació. 


Click on the space bar to jump and put on the clothes you need. 

Clica a la barra d'espai per saltar i posar-te la roba que necessites. 

                                                                          Cliqueu aquí

Answer the questions to win the duel!

Respon les preguntes per guanyar el duel!Hello! This week you can practice HAVE GOT/HAVEN´T GOT!


Hola! Aquesta setmana pots practicar HAVE GOT/HAVEN'T GOT!

martes, 4 de noviembre de 2014