martes, 28 de octubre de 2014

Tales from the Cryptkeeper - Uncle Harry's Horrible House of Horrors

It's Halloween! There are many special programmes about Halloween on TV but I want to show you a classic horrible story from the series "Tales from the Cryptkeeper". The title is "Uncle Harry's Horrible House of Horrors". Do you dare to watch it?

És Halloween! Hi ha molts programes especials sobre Halloween a la televisió però us vull mostrar una història clàssica de por de la sèrie "El guardià de la cripta". El títol és " La horrible casa del terror de l'oncle Harry". Us atreviu a mirar-la?


miércoles, 22 de octubre de 2014

Make your own PUMPKIN

Fes la teva carbasa!!!!


A story for Halloween night:Dark, dark wood

Un conte fosc, fosc per a la nit de Halloween.


STORY 4 Halloween :Dark, dark wood

CONTE 4: Un conte fosc, fosc per a Halloween.

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/short-stories/dark-dark-woodWhat's your favourite costume for Halloween? Find it in this song

Quina és la teva disfressa favorita per Halloween?


Halloween Games 2

Memory GameHangmanSpell


Test


Halloween Games

Halloween is coming! Just a few days to scare people and eat sweets! Let's play to get ready!

Halloween s'apropa! Només queden pocs dies per espantar a la gent i menjar caramels! Juguem per preparar-nos!


                                         http://www.abcya.com/pumpkin_carving.htm

                              http://www.agame.com/game/helloween-house-makeover

jueves, 16 de octubre de 2014

SCIENCE: Learn kind of food with this hungry dragon

Science: Apreneu diferents tipus de menjar amb la historia de aquest drac que tenia molta gana.

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/short-stories/the-hungry-dragon

A song with action for all the letters

Una cançó amb acció per a cada lletra.

Copy the actions that these friendly monkeys do

Copià les accions que fan aquest simpàtics micos

Phonics song A, B,C, D...

Cançó dels fonemes A, B, C, D....

Let’s check what we learnt in our first lessons.

Comprovem que hem après a les nostres primeres lliçons.

viernes, 10 de octubre de 2014

Play at home with flashcards!!!!

Juguem amb les flashcards a casa!

Els nens i nenes de primer i segon s’ha emportat a casa les minis flashcards i els story flashcards. Us donem unes idees per jugar amb elles en família o bé que els nostres fills/es juguin amb els seus amics:

-         GUESS WHAT? Endevina que: Li mostrem la flashcars al nen i li preguntem “What is this?” Si encerta “Well done” “very good” si s’equivoca “Try again” (torna a intentar-ho).

-         MISS FLASHCARD: Els mostrem totes les flashcards i amaguem una, el nen ha d’endevinar quina és.

-         IS A...? Els nens es posen un flashcard a la front (sense mirar quina) i han d’endevinar que és. “Is a pencil?” “Yes or no” I continuen preguntant fins que la encertin.

En el cas de les STORY CARDS és pot demanar als nens/nenes que els expliquin el conte que he vist a classe i que ens diguin quines paraules recorden en anglès.jueves, 9 de octubre de 2014

Vídeo about likes and dislikes

Watch these kids telling what they like doing in their free time. Which activities do you understand?

Mireu aquests nens explicant el que els agrada fer al seu temps lliure. Quines activitats què hem estudiat escolteu?


Unit 2Let's start the unit with a memory game about hobbies and free time activities and a wordsearch.

Comencem la unitat amb un joc de memòria sobre les nostres aficions i activitats que fem al temps lliure i una sopa de lletres.

http://www.eslgamesworld.com/members/games/vocabulary/memoryaudio/hobbies/index.html

http://www.freddiesville.com/games/action-verbs-present-progressive-word-search-puzzle-online/martes, 7 de octubre de 2014

Tell the time

Here's a game to practise the time! Look at the clock and click on the correct time.

Aquí teniu un vídeo per practicar les hores. Mira al rellotge i clica a l'hora correcte.

http://www.primarygames.com/time/start.htm

Another game: click on vocabulary, listen to the time and shoot the clock!

Un altre joc,clica on posa vocabulari, escolta l'hora i dispara al rellotge!

http://www.mes-games.com/whattime.php

My day video

Let's start unit 2 with a video of a teacher telling us his day. Is it different from yours?
Comencem la unitat dos amb un vídeo d'un professor explicant-nos el seu dia. És diferent al teu?

jueves, 2 de octubre de 2014

SCIENCE Module 5 Ecosystems

Here you've got a link to play a game and review animals. Click on the type of animals that appears on the screen.
Aquí teniu un enllaç per jugar a un joc per revisar els animals. Heu de clicar al tipus d'animal que apareix a la pantalla.

http://www.sheppardsoftware.com/content/animals/quizzes/kidscorner/animal_games_water_surface_btn_large.html

Science - Module 1 Your Body

You can watch a video about our skeleton.
Podeu veure un video sobre el nostre esquelet.

STORY 2: Goldilocks and the three bears

CONTE  2: La Rínxols d'or i els tres Óssos "http://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/short-stories/goldilocks-and-the-three-bears
Ara a cantar:
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/songs/the-goldilocks-song

SCIENCE: Flashcards of food that we are working at Science class

Imatges amb so amb la temàtica que estem treballant a Science, el menjar.

Daily Routines Song

Cançó de les rutines del dia a dia.

STORY 1: Little Red Riding Hood

CONTE  1: la Caputxeta Vermela

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/short-stories/little-red-riding-hood