viernes, 12 de diciembre de 2014

Play and learn about Christmas

Juga i aprèn sobre el Nadal

http://www.eslgamesplus.com/christmas-vocabulary-memory-game-for-esl/

http://www.eslgamesplus.com/christmas-esl-vocabulary-memory-game-things-around-the-christmas-tree/

http://www.angles365.com/classroom/christmas09-10/fitxers/87treecard.swf

http://www.angles365.com/classroom/christmas09-10/fitxers/35buildsnowman03.swfChristmas is coming

Està arribant el Nadal

Read the story and create your own Cristmas tree

Llegeix el conte i crea el teu propi arbre de nadal.
Read the story and create your own snowman!

Llegeix el conte i fes el teu propi nino de neu.

http://www.angles365.com/classroom/stories2/snowman.swf

Unit 4 - My town

Good morning classs!

Here you have some activities to practise the vocabulary about cities and towns. 

1 - Match the words and pictures


2 - Picture quiz 


3 - Another quiz

miércoles, 3 de diciembre de 2014

Ecosystems

We watched this video in class, now you can remember it at home.

Vam veure aquest vídeo a classe, ara el podeu recordar a casa. 


Food Chains ,Food Webs,Energy Pyramid in Ecosystems

A video about food chains to remember the science term.

Un vídeo sobre la cadena alimentícia per recordar el trimestre de science.


The Skeletal System

A video about the skeletal system we watched in class. Can you recognise the vocabulary?

Un vídeo sobre l'esquelet que vam veure a classe. Podeu reconèixer el vocabulary?


Unit 3: Sports

Guessing game!


Unit 3: Sports

Let's start a new unit!
miércoles, 19 de noviembre de 2014

Songs We have pets

Cançóns Tenim mascotes
Counting 1 to 20

Contem del 1 al 20


Counting 1 to 30

Contem del 1 al 30


STORY: Animal shelter

CONTE: El refugi d'animals.

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/short-stories/the-animal-shelter

STORY 5: The animal shelter. I love my pet.

CONTE 5: El refugi d'animals. M'encanta la meva mascota. Clica l'enllaç

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/short-stories/the-animal-shelter
STORY AND CHANT: The weather chart

Conte i cançó del temps. Clica a l'enllaç

http://www.angles365.com/classroom/stories/weather/weather.swf

STORY 3: The hungry dragon

CONTE 3: El drac que tenia molta gana.

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/short-stories/the-hungry-dragon

miércoles, 12 de noviembre de 2014

ESL Song - She's tall

Let's start unit three about story characters and adjectives with this funny song!

Comencem la unitat tres sobre els personatges de les històries i els adjectius amb aquesta divertida cançó!


miércoles, 5 de noviembre de 2014

Review what you know about the school topic with this game!

Revisa el que saps sobre el cole amb aquest joc!


http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/132_English_for_Little_children/presentacion/presentacion.html

Play with the family game!

Juga amb el joc de la familia!

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/132_English_for_Little_children/presentacion/presentacion.html

The weather

El temps


Review clothes topic with this game!

Reviseu el tema de la roba amb aquest joc!


http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/132_English_for_Little_children/presentacion/presentacion.html


Let's play with pets!

Juguem amb les mascotes!

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/132_English_for_Little_children/presentacion/presentacion.html


Review family topic with this game

Reviseu el tema de la familia amb aquest joc.

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/132_English_for_Little_children/presentacion/presentacion.html


Unit 3 - Months

Let's start the unit with a game to review the months of the year. Put them in order and click on them to listen to the pronunciation.

Comencem la unit amb un joc per revisar els mesos de l'any. Poseu-los en ordre i cliqueu-ne a sobre per escoltar-ne la pronunciació. 


Click on the space bar to jump and put on the clothes you need. 

Clica a la barra d'espai per saltar i posar-te la roba que necessites. 

                                                                          Cliqueu aquí

Answer the questions to win the duel!

Respon les preguntes per guanyar el duel!Hello! This week you can practice HAVE GOT/HAVEN´T GOT!


Hola! Aquesta setmana pots practicar HAVE GOT/HAVEN'T GOT!

martes, 4 de noviembre de 2014

martes, 28 de octubre de 2014

Tales from the Cryptkeeper - Uncle Harry's Horrible House of Horrors

It's Halloween! There are many special programmes about Halloween on TV but I want to show you a classic horrible story from the series "Tales from the Cryptkeeper". The title is "Uncle Harry's Horrible House of Horrors". Do you dare to watch it?

És Halloween! Hi ha molts programes especials sobre Halloween a la televisió però us vull mostrar una història clàssica de por de la sèrie "El guardià de la cripta". El títol és " La horrible casa del terror de l'oncle Harry". Us atreviu a mirar-la?


miércoles, 22 de octubre de 2014

Make your own PUMPKIN

Fes la teva carbasa!!!!


A story for Halloween night:Dark, dark wood

Un conte fosc, fosc per a la nit de Halloween.


STORY 4 Halloween :Dark, dark wood

CONTE 4: Un conte fosc, fosc per a Halloween.

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/short-stories/dark-dark-woodWhat's your favourite costume for Halloween? Find it in this song

Quina és la teva disfressa favorita per Halloween?


Halloween Games 2

Memory GameHangmanSpell


Test


Halloween Games

Halloween is coming! Just a few days to scare people and eat sweets! Let's play to get ready!

Halloween s'apropa! Només queden pocs dies per espantar a la gent i menjar caramels! Juguem per preparar-nos!


                                         http://www.abcya.com/pumpkin_carving.htm

                              http://www.agame.com/game/helloween-house-makeover

jueves, 16 de octubre de 2014

SCIENCE: Learn kind of food with this hungry dragon

Science: Apreneu diferents tipus de menjar amb la historia de aquest drac que tenia molta gana.

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/short-stories/the-hungry-dragon

A song with action for all the letters

Una cançó amb acció per a cada lletra.

Copy the actions that these friendly monkeys do

Copià les accions que fan aquest simpàtics micos

Phonics song A, B,C, D...

Cançó dels fonemes A, B, C, D....

Let’s check what we learnt in our first lessons.

Comprovem que hem après a les nostres primeres lliçons.

viernes, 10 de octubre de 2014

Play at home with flashcards!!!!

Juguem amb les flashcards a casa!

Els nens i nenes de primer i segon s’ha emportat a casa les minis flashcards i els story flashcards. Us donem unes idees per jugar amb elles en família o bé que els nostres fills/es juguin amb els seus amics:

-         GUESS WHAT? Endevina que: Li mostrem la flashcars al nen i li preguntem “What is this?” Si encerta “Well done” “very good” si s’equivoca “Try again” (torna a intentar-ho).

-         MISS FLASHCARD: Els mostrem totes les flashcards i amaguem una, el nen ha d’endevinar quina és.

-         IS A...? Els nens es posen un flashcard a la front (sense mirar quina) i han d’endevinar que és. “Is a pencil?” “Yes or no” I continuen preguntant fins que la encertin.

En el cas de les STORY CARDS és pot demanar als nens/nenes que els expliquin el conte que he vist a classe i que ens diguin quines paraules recorden en anglès.jueves, 9 de octubre de 2014

Vídeo about likes and dislikes

Watch these kids telling what they like doing in their free time. Which activities do you understand?

Mireu aquests nens explicant el que els agrada fer al seu temps lliure. Quines activitats què hem estudiat escolteu?


Unit 2Let's start the unit with a memory game about hobbies and free time activities and a wordsearch.

Comencem la unitat amb un joc de memòria sobre les nostres aficions i activitats que fem al temps lliure i una sopa de lletres.

http://www.eslgamesworld.com/members/games/vocabulary/memoryaudio/hobbies/index.html

http://www.freddiesville.com/games/action-verbs-present-progressive-word-search-puzzle-online/martes, 7 de octubre de 2014

Tell the time

Here's a game to practise the time! Look at the clock and click on the correct time.

Aquí teniu un vídeo per practicar les hores. Mira al rellotge i clica a l'hora correcte.

http://www.primarygames.com/time/start.htm

Another game: click on vocabulary, listen to the time and shoot the clock!

Un altre joc,clica on posa vocabulari, escolta l'hora i dispara al rellotge!

http://www.mes-games.com/whattime.php

My day video

Let's start unit 2 with a video of a teacher telling us his day. Is it different from yours?
Comencem la unitat dos amb un vídeo d'un professor explicant-nos el seu dia. És diferent al teu?

jueves, 2 de octubre de 2014

SCIENCE Module 5 Ecosystems

Here you've got a link to play a game and review animals. Click on the type of animals that appears on the screen.
Aquí teniu un enllaç per jugar a un joc per revisar els animals. Heu de clicar al tipus d'animal que apareix a la pantalla.

http://www.sheppardsoftware.com/content/animals/quizzes/kidscorner/animal_games_water_surface_btn_large.html

Science - Module 1 Your Body

You can watch a video about our skeleton.
Podeu veure un video sobre el nostre esquelet.

STORY 2: Goldilocks and the three bears

CONTE  2: La Rínxols d'or i els tres Óssos "http://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/short-stories/goldilocks-and-the-three-bears
Ara a cantar:
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/songs/the-goldilocks-song

SCIENCE: Flashcards of food that we are working at Science class

Imatges amb so amb la temàtica que estem treballant a Science, el menjar.

Daily Routines Song

Cançó de les rutines del dia a dia.

STORY 1: Little Red Riding Hood

CONTE  1: la Caputxeta Vermela

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/short-stories/little-red-riding-hood

sábado, 27 de septiembre de 2014

The funniest song about a clock

The children can name the animals and numbers with this funny song. They love it! Els nens podran anomenar els números i els animals amb aquesta divertida cançó. Els hi encanta!

lunes, 15 de septiembre de 2014

Get ready to go school with this funny song!

Prepara't per anar a l'escola amb aquesta cançó tan divertida!

jueves, 11 de septiembre de 2014

Practice the present continuos with 'The Simpsons'!

Practica el 'present continuos' amb 'Els Simpsons'

Practice the adverbs of frequency!

Practica els adverbis!

UNIT 1: LINKS TO PRACTISE

Here you've got some links to practise the months and the days of the week.
Aquí teniu alguns enllaços per practicar els mesos i els dies de la setmana


1) Put the months in order to help the monster.

Posa els mesos de l'any per ajudar al monstre.

http://www.abcya.com/months_of_the_year.htm

2) A wordsearch
Una sopa de lletres

http://www.freddiesville.com/games/days-of-the-week-word-search-puzzle-online/Unit 1 - Ready for school

Let's start the unit remembering the prepositions and the school vocabulary!
Comencem las classes recordant les preposicions i el vocabulari de l'escola.
 

Here you've got two games:
Aquí teniu dos jocs:

1) Put the mouse on the item and read where you have to place it.
Posa el ratolí sobre l'objecte i llegeix on l'has de col·locar.

http://englishflashgames.blogspot.com.es/2008/06/prepositions-of-place-game.html

2) Choose an option and play.

Escull una opció i juga.

http://www.mes-games.com/classroom1.php

Song to start the day with a big smile.


Cançó per començar el dia amb un somriure.

Song to start the day with a big smile.

Cançó per començar el dia amb un somriure.

Welcome back 6th!

Always remember to start this new school year...

ILLUSION, ATTITUDE AND EFFORT!! COME ON!

Recorda sempre per començar aquest nou curs escolar..

IL·LUSIÓ, ACTITUT I ESFORÇ!! ÀNIM!


Welcome back 5th!

Always remember to start this new school year...

ILLUSION, ATTITUDE AND EFFORT!! COME ON!

Recorda sempre per começar aquest nou curs escolar..

IL·LUSIÓ, ACTITUT I ESFORÇ!! ÀNIM!

Unit 1 - Time for School


Let's get started with an interesting video about a day in a Bristish school. Have we got the same organisation?

Comencem amb un vídeo molt interessant sobre una escola britànica. Tenim la mateixa organització?

Classroom vocabulary games

Jocs per aprendre vocabulari de la classe.


En aquest cas cliquem al enllaç i seleccionem  CLASSROOM al llistat (però tenim temes diferents com FOOD o BODY PARTS que ens seran molt útils més endavant).

Cliquem a GO (color lila) i a VOCABULARY . Tenim 3 opcions de jocs:

    - TIME CLICK on haurem de seleccionar LISTEN AND CHOOSE IMAGE i de nivell EASY 60s

    - MEMORY i a continuació MACH PICTURE AND PICTURE

    - SHOOT OUT on desprès clicarem a LISTEN AND SHOOT THE PICTUREA l’opció de joc SPELLING trobareu el joc MISSLE DEFENSE, els ajudarà a recordar com s’escriuen les paraules.

http://www.mes-games.com/

Classroom vocabulary games

Jocs per aprendre vocabulari de la classe.


En aquest cas cliquem al enllaç i seleccionem  CLASSROOM al llistat (però tenim temes diferents com FOOD o BODY PARTS que ens seran molt útils més endavant).

Cliquem a GO (color lila) i a VOCABULARY . Tenim 3 opcions de jocs:

    - TIME CLICK on haurem de seleccionar LISTEN AND CHOOSE IMAGE i de nivell EASY 60s

    - MEMORY i a continuació MACH PICTURE AND PICTURE

    - SHOOT OUT on desprès clicarem a LISTEN AND SHOOT THE PICTURE


A l’opció de joc SPELLING trobareu el joc MISSLE DEFENSE, els ajudarà a recordar com s’escriuen les paraules.


http://www.mes-games.com/

miércoles, 10 de septiembre de 2014

Welcome Back

Hola!
Comencem el nou any escolar 2014/2015 amb la creació d'aquest bloc.
Volem que sigui una eina de comunicació i entreteniment per millorar l'anglès i mostrar el treball a classe.
Esperem la vostra participació.
Benvinguts!

Hello!
We start the new course 2014/2015 creating this blog.
We would like it to be a communication and enterntainment to improve our English and show the work done in class.
We hope you participate.
Welcome!